Kurumsal Firmalarda;

  • Kurumsal firmanın Üretim – Satış – Karlılık potansiyelinin maksimum gerçekleşmesi için gelecek vizyonlama çalışması yapılmaktadır.
  • Kurumsal firmanın vizyonu ile ayrı ayrı kurucu, yönetici ve çalışan öz potansiyellerinin buluşturulması çalışması yapılmaktadır.
  • Çalışanların öz potansiyel ve öz yeteneklerine göre kariyer planlaması çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışmalarla kurum içi her bir çalışanın; yaptığı iş – öz yetenekleri – şirket gelecek vizyonu buluştuğu için, çalışırken mutlu ve huzurlu olurlar. Endişe, kaygı, öfke gibi duyguları biter. Zamanı etkin kullanmaya başlarlar. Çalışan – Yönetim , Çalışan -Müşteri, departmanlar arası iletişim olumlu değişir. Yaratıcılık ve fark oluşturma yeteneklerini kullanmaya, projeler üretmeye doğru değişimler olur.

Bu çalışmanın bir başka önemi de; sadece şirket vizyonuna ve görev tanımına uyumlu öz potansiyellilerin gerçek anlamda buluşmasıdır. Böylece şirketin kararlılığı ve büyüme hızı ivmelenir.