Çocukluk döneminde çocuk, oyun oynayarak gerçek hayatın provasını yapar. Hangi davranışlarının sonucunda zarar gördüğünü veya zarar verdiğini tespit eder, kaydeder ve yaşam stratejilerini oluşturur.
İnsan isminin anlamıyla hayatta yaşadıkları arasında bir formulasyon vardır. İsimle çocuk uyumluysa formulasyon hayatını olumlu etkiler, yaşam stratejisi olumlu olur.
Çocuk-İsim uyumu, çocuğun öz potansiyeli ve öz yeteneklerini kullanmakta kendisini güvende hissettirir. Araştıran, odaklanabilin, öz güveni olan, yaratıcılığını kullanan -kopyalayan değil-, orijinalitesini belli eden güçlü birer birey olurlar. Meslek seçerken öz potansiyelleriyle uyumlu meslekler seçtiklerinden yaratıcı, mutlu, sağlıklı, her bakımdan bolluk-berekete sahip olurlar.

Çocuklarla;
 Çocuk- İsim – Öz Yetenek – Öz Potansiyel Uyum çalışması yapılmaktadır.
 Öz potansiyeli ile uyumlu eğitim planlaması yapılmaktadır.
*** Bu çalışmalar üstün potansiyelli çocuklara özellikle tavsiye edilmektedir.